Gmina sprzedaje działki

Piknik Rodzinny w Wawrzeńczycach
Relacja z Pikniku Rodzinnego organizowanego przez Stowarzyszenie " Odnowa Wsi Wawrzeńczyce" w dniu 25 września 2011 r.
25 września 2011 roku Stowarzyszenie "Odnowa Wsi Wawrzeńczyce" zorganizowało Piknik Rodzinny. Celem imprezy było przedstawienie celów Stowarzyszenia i planowanych działań oraz zachęcenie mieszkańców Wawrzeńczyc do większej aktywności w działaniach na rzecz środowiska lokalnego.
Na Piknik zaproszeni byli: p. Józef Rysak, Wójt Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce; p. Henryk Jończyk, Zastępca Wójta Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce; p. Mieczysława Stawarz, Dyrektor Zespołu Szkół w Wawrzeńczycach; p. Beata Sonik-Marchewka, Wicedyrektor Zespołu Szkół w Wawrzeńczycach; p. Wioletta Klęk, Wicedyrektor Zespołu Szkół w Wawrzeńczycach; ksiądz Prałat Feliks Formas, proboszcz parafii Wawrzeńczyce; Ksiądz Wikariusz Grzegorz Zastawny, katechizujący dzieci i młodzież uczęszczające do ZS w Wawrzeńczycach; p. Stefan Nawrot, Przewodniczący Rady Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce oraz sołtysi obydwu sołectw w Wawrzeńczycach wraz z Radami Sołeckimi.
Oczywiście, Piknik organizowany przez organizację pozarządową finansującą się z darowizn i składek członkowskich nie mógłby się odbyć bez wsparcia finansowego ludzi rozumiejących potrzeby lokalne. W tym miejscu pragniemy podziękować wszystkim, którzy przyczynili się do organizacji imprezy. Są to: p. Józef Rysak, Wójt Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce, p. Kinga i Artur Mierzwowie, p. Halina i Leszek Bętkowscy, p. Urszula i Krzysztof Skórowie, p. Marek Bartkiewicz, p. Marzena i Edward Dziurzyńscy, p. Maria Kotyza, p. Jolanta i Gustaw Migasowie, p. Anna i Marian Musiałowie, p. Anna i Marian Chmielowie oraz p. Pomykalski z Dobranowic, p. Sołtys Maria Wójcik wraz z Radą Sołectwa Wawrzeńczyce II oraz p. Sołtys Edward Kasprzyk wraz z Radą Sołectwa Wawrzeńczyce I.
Ponadto w organizację Pikniku Rodzinnego zaangażowali się strażacy z OSP w Wawrzeńczycach, którzy zapewnili nam miejsca siedzące ofiarując ławki, Pan Krzysztof Mietła, który zainstalował scenę, Stowarzyszenie Wspierania Aktywności Lokalnej ze Stręgoborzyc, które wypożyczyło sprzęt nagłaśniający oraz nauczyciele z ZS w Wawrzeńczycach: Jolanta Nakielska, Renata Król, Bożena Sobczyk, Elżbieta Jelonek oraz Piotr Bartosik, którzy we współpracy z rodzicami przygotowali wspaniały program artystyczny zaprezentowany przez uczniów szkoły podstawowej oraz gimnazjalistów. Pyszny swojski bigos zawdzięczamy paniom Alicji Dudzie i Zuzannie Gajewskiej z Koła Gospodyń Wiejskich Wawrzeńczyce, z kolei ciasta upiekły członkinie Stowarzyszenia. Warto dodać, że Piknik opierał się na działalności charytatywnej członków Stowarzyszenia. Wyrazy uznania należą się obsłudze bufetu, a także paniom Bożenie Barwińskiej i Alicji Solarz, które zorganizowały gry i zabawy dla dzieci oraz pani Iwonie Barwińskiej-Znaj, która przez cały czas trwania Pikniku niezmordowanie zamieniała buzie dzieci w maski weneckie, twarze wampirów lub wizerunki zwierząt. Wieści o Pikniku rozeszły się tak szeroko, że dotarły aż do uszu panów Łukasza Gibały oraz Andrzeja Adamczyka, posłów na Sejm RP, którzy wsparli Stowarzyszenie poprzez zakup prac plastycznych podczas aukcji. Oprócz tego p. Adamczyk przekazał książki w formie albumu do zlicytowania na aukcji, przy czym dochód miał być ofiarowany na cele Stowarzyszenia, a p. Gibała wyraził chęć współpracy z organizacją.
Impreza rozpoczęła się o godz. 13, kiedy to Prezes Stowarzyszenia p. Karolina Gruszczak powitała zaproszonych gości oraz przybyłych mieszkańców. Krótko przedstawiła cele Stowarzyszenia i zachęciła do wstępowania w jego szeregi. Następnie oddała głos p. Łukaszowi Gibale, który pogratulował tak wspaniałej inicjatywy, życzył owocnej pracy a na zakończenie zadeklarował gotowość współpracy ze Stowarzyszeniem.
O godz. 13.30 rozpoczęły się występy dzieci z Zespołu Szkół w Wawrzeńczycach. Zainaugurowała je klasa III b pod opieką p. Bożeny Sobczyk, która zaprezentowała taniec ludowy, czyli nasz swojski krakowiak. Następnie klasa I b przedstawiła taniec hip - hop, który ćwiczyła z nimi wychowawczyni p. Renata Król. Po chwili klasa I a zaprezentowała utrzymany w tej samej konwencji program artystyczny, a mianowicie baśń "Czerwony Kapturek" w wersji hip - hop, który przygotowywała pod opieką p. Elżbiety Jelonek. Występ najmłodszych pociech zakończyła klasa II, która pod opieką swej wychowawczyni p. Jolanty Nakielskiej zaprezentowała taniec waka - waka utrzymany w stylu afrykańskim. Licznie przybyła publiczność nagradzała dzieci oklaskami. Oprawę muzyczną przygotował p. Jakub Hab, który zaprezentował także wysokie umiejętności taneczne w pokazie tańca cza-cza. Po występach przyszła pora na aukcję, którą poprowadziła skarbnik stowarzyszenia p. Joanna Murek. Pomagała jej w tym p. Magda Ćwikła, członkini Stowarzyszenia wraz ze swą córeczką Matyldą i Filipem Gruszczakiem z klasy III b, którzy prezentowali prace. Dochód z aukcji został przeznaczony na renowację ogrodu kościelnego przy kościele parafialnym w Wawrzeńczycach. Datki płynęły bardzo hojnie, licytacja była zacięta a zainteresowanie ogromne. Głodni mogli posilić się kiełbaską z grilla, bigosem przyrządzonym przez p. Dudę i p. Gajewską lub skosztować ciasta upieczonego przez utalentowane kulinarnie członkinie Stowarzyszenia.
Po posiłku kontynuowano aukcję, w trakcie której sprzedano książki ofiarowane przez p. Adamczyka. Następnie swój program artystyczny zaprezentowały dzieci i młodzież ze starszych klas Zespołu Szkół w Wawrzeńczycach, nad którymi opiekę sprawował p. Piotr Bartosik. Potem grę na gitarze prezentowali uczestnicy kółka gitarowego prowadzonego przez p. Joannę Ruchwę.
W trakcie Pikniku dzieci i młodzież mogły za darmo skorzystać z dmuchanego zamku, zjeżdżalni lub trampoliny. Chętnych było tak wielu, że ustawiały się kilkunastoosobowe kolejki. W tym samym czasie trwały gry i zabawy dla dzieci i rodziców: przeciąganie liny, strzał piłką do bramki, slalom. Zabawa była tak wspaniała, że Piknik przedłużono do godziny 19.
Piknik Rodzinny udał się znakomicie: pogoda dopisała, frekwencja była zaskakująco wysoka, zainteresowanie zabawami ogromne a humory szampańskie. Wszystkich, którzy byli na Pikniku Rodzinnym zapraszamy do udziału w kolejnych przedsięwzięciach planowanych przez Stowarzyszenie na rzecz naszej miejscowości.

Karolina Gruszczak


Odwiedziło nas już: + Online: +