Gmina sprzedaje działki

Spotkanie Wójta Gminy z członkami Koła Platformy Obywatelskiej i mieszkańcami gminy.


W dniu 26.10.2014r. w Gminnym Centrum Edukacji w Igołomi odbyło się spotkanie Koła PO Igołomia - Wawrzeńczyce z Wójtem Józefem Rysakiem oraz z mieszkańcami gminy. Na zaproszenie Przewodniczącego koła PO Konrada Szymacha - przybyli Poseł Ireneusz Raś dr Wojciech Skucha ordynator Oddziału Pulmonologicznego Szpitala w Proszowicach. Na początku zebrania głos zabrał Przewodniczący koła PO Konrad Szymacha, który podsumował i podziękował za współpracę z samorządem gminy. Zabierając głos Wójt Gminy Józef Rysak podsumował mijającą kadencję oraz podziękował wszystkim za współpracę i zaangażowanie na rzecz gminy, wręczając podziękowania i statuetkę Przewodniczącemu koła PO Konradowi Szymacha. Następnie głos zabrał dr. Wojciech Skucha przedstawiając swoją osobę, działalność zawodową i charytatywną na rzecz społeczności lokalnej w tym naszej gminy. Na spotkanie dotarł także po przebiegnięciu półmaratonu w Krakowie Poseł Ireneusz Raś. Poseł podsumował kampanię PO do sejmiku i powiatu oraz dziękował za zaproszenie, za dotychczasową pracę Koła oraz za bardzo dużą frekwencję na spotkaniu. Poseł również otrzymał podziękowania za osobiste zaangażowanie i wspieranie gminy Igołomia - Wawrzeńczyce w różnych przedsięwzięciach, a szczególnie za pomoc udzieloną druhom OSP Tropiszów. Na zakończenie spotkania Wójt Gminy Józef Rysak otrzymał od gminnego koła PO uchwałę popierającą kandydaturę Józefa Rysaka na Wójta Gminy na III kadencje. Po oficjalnej części w wolnych wnioskach rozmawiano jak pomóc i wspierać gminę w nadchodzących latach.


Powrót
Odwiedziło nas już: + Online: +