Gmina sprzedaje działki

Uroczyste przekazanie promesy na zakup sprzętu p. poż. dla OSP Tropiszów
W dniu 29.09.2011r. w godzinach wieczornych na terenie szkolnego obiektu w Tropiszowie odbyło się uroczyste przekazanie promesy przyznanej w uznaniu dotychczasowych zasług Ochotniczej Straży Pożarnej w Tropiszowie. Rozkazem Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie gen. brygadiera Wiesława Leśniakiewicza promesa w wysokości 10 tys. zł. została przyznana na zakup pompy szlamowej WT40X oraz 10 odcinków węży tłocznych W110.
W uroczystości wzięli udział:
- Inicjatorzy przedsięwzięcia: Poseł na Sejm RP Pan Ireneusz Raś, Prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Krakowie Pani Małgorzata Mrugała,
- wręczający promesę: Z-ca Komendanta miejskiego PSP w Krakowie st. kpt. Stanisław Nowak, Naczelnik Wydziału Technicznego KM PSP w Krakowie bryg. Artur Kazanowicz,
- Przedstawiciele władz gminy: Przewodniczący Rady Gminy Igołomia - Wawrzeńczyce Pan Stefan Nawrot, Z-ca Wójta Gminy Pan Henryk Jończyk, Sekretarz Gminy Pani Iwona Kubik, Kierownik Szkoły Podstawowej w Tropiszowie Pani Danuta Kawka, Prezes Gminnego Koła PO Pan Konrad Szymacha. Gospodarzami uroczystości byli: strażacy z Tropiszowa z Prezesem OSP Panem Stanisławem Wilkoszem i Naczelnikiem OSP Panem Tadeuszem Brachą na czele oraz Panie z Koła Gospodyń Wiejskich, które zadbały o poczęstunek dla wszystkich przybyłych.
Uroczystość poprowadzili: Prezes Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP Pan Andrzej Knapik oraz Komendant Gminny OSP Pan Jan Dzięga.

Przy tej okazji warto wspomnieć, że dzięki staraniom Marszałka Województwa Małopolskiego Wojciecha Kozaka, miesiąc wcześniej Ochotnicze Straże Pożarne z terenu gminy pozyskały pompę AME 3 wraz z osprzętem.


Odwiedziło nas już: + Online: +