Gmina sprzedaje działki

Zmiany w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym


Celem funkcjonowania Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego jest ujednolicenie działań o charakterze ratowniczym podejmowanych w sytuacjach zagrożeń przez Państwową Straż Pożarną i jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej. W naszej gminy do KSRG należały dwie jednostki OSP Wawrzeńczyce i OSP Rudno Górne.
W roku ubiegłym jednostka OSP z Rudna Górnego z rezygnowała z przynależności do systemu. Na jej miejsce wolę wstąpienia do systemu wyraziły jednostki ze Złotnik i z Tropiszowa.
W dniu 6.02.2014 r. w Urzędzie Gminy zawarto Porozumienie w sprawie włączenia jednostki OSP Złotniki do Krajowego Systemu Ratowniczo - Gaśniczego. Trójstronne porozumienie podpisali: Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie st. bryg. Ryszard Gaczoł, Wójt Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce Józef Rysak i Prezes OSP Złotniki Tomasz Skalski. Ostateczna decyzja o włączeniu jednostki do KSRG należeć będzie do Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej.
Powrót
Odwiedziło nas już: + Online: +