Gmina sprzedaje działki

Spotkania z cyklu "Nasza ziemia, ludzie, historia" w Stręgoborzycach


Już drugie spotkanie z tego cyklu zorganizowało KGW w Stręgoborzycach pod przewodnictwem Pani Eleonory Kusińskiej. Tym razem wystawa przygotowana przez panie z KGW była bardzo duża i mieściła się aż w 3 salach dawnej szkoły w Stręgoborzycach. W pomieszczeniach Panie zgromadziły wiele pamiątek historycznych naszego regionu. Są to pamiątki rodzinne mieszkańców naszej gminy, takie jak obrazy, zdjęcia, legitymacje, medale, broń, odznaki, naczynia i wiele innych. Na wystawę zaproszeni zostali najstarsi mieszkańcy Stręgoborzyc, darczyńcy, którzy przekazali swoje pamiątki oraz goście. Wśród gości na wystawę przybyli: ks. infułata Jerzy Bryła, ks. proboszcz Andrzej Gawroński, Marek Mirosławski (autor książki o bp Albinie Małysiaku), Wójt Gminy Józef Rysak, przewodniczący Rady Gminy Stefan Nawrot, dr Krzysztof Tunia i wielu innych. Goście zwiedzali wielkim zaciekawieniem wystawę i oglądali zgromadzone na niej pamiątki. Jeden z mieszkańców Stręgoborzyc, Mateusz Komenda, z tej okazji ubrał mundur kawalerzysty. Mateusz to pasjonat starych motocykli i historii Polski, a szczególnie tej naszej, małej ojczyzny. Budynek szkoły od 2007 r. jest siedzibą Stowarzyszenia wspierania Aktywności Lokalnej w Stręgoborzycach (prezes Pani Wioletta Klęk) oraz Koła Gospodyń Wiejskich w Stręgoborzycach (prezes Pani Eleonora Kusińska). Obie Panie Prezes oraz ks. infułat i wójt przecieli wstęgę otwierając uroczyście nowo wybudowane boisko do streetbala wraz z parkingiem koło budynku. Inwestycja ta to kolejna już zrealizowana przez Stowarzyszenie Wspierania Aktywności Lokalnej, dzięki pozyskanym środkom z LGD Korona Północnego Krakowa. Na to zadanie, które kosztowało ok. 100.000 zł, dzięki współpracy z urzędem gminy, pozyskano środki z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Wcześniej (w 2011r.) Stowarzyszenie pozyskało środki na remont pomieszczeń w budynku, wykonanie centralnego ogrzewania, łazienki oraz wymianę okien w wysokości ponad 100.000 zł
Spotkanie to było także okazją dla podziękowań samorządu gminnego dla inicjatorki wystawy Pani Eleonory Kusińskiej oraz dla honorowego obywatela gminy, ks. infułata Jerzego Bryły.


Powrót

Odwiedziło nas już: + Online: +