Gmina sprzedaje działki

Międzynarodowa wizyta w naszej gminie.


Uniwersytet Rolniczy w Krakowie był organizatorem konferencji "Teraźniejszość i przyszłość drobnych gospodarstw rolnych w Unii Europejskiej". Dyskusję nad perspektywami rozwoju i możliwościami wsparcia małych gospodarstw w Austrii, Francji, Niemczech, Rumunii, we Włoszech, na Węgrzech i w Polsce podjęli w Krakowie rolnicy oraz przedstawiciele polskich instytutów naukowych, samorządów, Sejmu, Parlamentu Europejskiego, Komisji Europejskiej, instytucji i agencji.

W trakcie sesji plenarnej na Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie w dniu 8.07. mówiono m.in. o roli drobnych gospodarstw rolnych w procesie zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich, pozycji takich gospodarstw w przestrzeni produkcyjnej w Polsce. Goście zagraniczni zaprezentowali miejsce drobnych gospodarstw w Unii Europejskiej i ich rolę w rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich. Dyskutowano na temat możliwości produkcyjnych i ekonomicznych gospodarstw rolnych, ich miejscu we współczesnych łańcuchach żywnościowych.

W drugim dniu konferencji tj. 9.07. odbyły się wyjazdy studyjno-terenowe w zróżnicowane przyrodniczo, gospodarczo i kulturowo subregiony woj. małopolskiego. Przygotowano sześć tras wyjazdowych, wizytacji gospodarstw i spotkań z rolnikami. Jednym z takich rejonów gdzie jest koncentracja produkcji warzywniczej w gruncie i pod osłonami była nasza gmina. W tym dniu naszą gminę odwiedziła delegacja, której przewodniczył profesor Uniwersytetu Rolniczego z Krakowa - dr hab. Józef Kania wraz z pracownikami. Przybyli goście za granicy: z Włoch z regionu sycylijskiego i z Austrii z regionu tyrolskiego oraz przedstawiciele Małopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego i Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Goście najpierw zwiedzali zespół pałacowo-parkowy w Igołomi, później odwiedzili dwa gospodarstwa warzywnicze tj.
Pana Jerzego Wilkosza z Tropiszowa - gospodarstwo o powierzchni 11 ha, nastawione na uprawę warzyw gruntowych, głównie kalafiorów. Pani Barbary Sekuła z Wawrzeńczyc - gospodarstwo o powierzchni 10 ha (w tym 3 ha dzierżawy), nastawione na produkcję warzyw, głównie papryki i kapusty pekińskiej (pod osłonami), dynia 5 ha, rzodkiew biała 2 ha i pietruszka 2 ha.

W godzinach popołudniowych delegacja spotkała się z naszymi rolnikami i samorządowcami w CKiP w Wawrzeńczycach na seminarium. W dyskusji podnoszony problemy naszego rolnictwa: niska opłacalność produkcji, wysokie koszty produkcji, problemy z rynkami zbytu. Jednocześnie wnioskowano o konieczności większego wsparcia przez U.E. małych gospodarstw rolnych zarówno tych, które produkują na samo zaopatrzenie jak również gospodarstw towarowych. Wszyscy goście zaproszeni zostali przez Wójta Gminy na IV Małopolskie Święto Warzyw, które w tym roku odbędzie się 4-go września 2011r. Na zakończenie Koło Gospodyń Wiejskich ze Stręgoborzyc przyjęło wszystkich potrawami regionalnymi.

Odwiedziło nas już: + Online: +