Gmina sprzedaje działki

Nadzwyczajna sesja Rady Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce


W dniu 4 sierpnia 2014 roku odbyła się nadzwyczajna sesja Rady Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce. Tematy sesji dotyczyły zmian w budżecie w związku z potrzebą zabezpieczenia środków na planowaną realizację zadań dofinansowanych z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich a dotyczących utworzenia miejsc parkingowych i zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Żydowie oraz urządzenie placu zabaw w Pobiedniku Wielkim (na działce nr 179). W ostatnim naborze do PROW Gmina Igołomia-Wawrzeńczyce napisała i złożyła dwa wnioski o dofinansowanie ww inwestycji. Oba wnioski uzyskały akceptację komisji oceniającej i zostały zakwalifikowane do dofinansowania. Jednakże warunkiem dofinansowania tych inwestycji jest zrealizowanie przedsięwzięć do końca grudnia 2014r. Dopiero po ich zrealizowaniu gmina otrzyma refundację poniesionych kosztów w wysokości 80%.
W ramach ogłoszonego naboru przez Stowarzyszenie Korona Północnego Krakowa, złożony został także wniosek Stowarzyszenia "Dobranowice wczoraj -dziś - jutro" pt. "Remont-przystosowanie pomieszczeń dla urządzenia Izby Regionalnej w budynku położonym w Dobranowicach". Całkowita wartość projektu 64 469,25 zł, planowana kwota dofinansowania 50 000zł.


Powrót

Odwiedziło nas już: + Online: +