Gmina sprzedaje działki

Spotkanie sołtysów z Wójtem Gminy


W środę 3 kwietnia miało miejsce cokwartalne spotkanie sołtysów z Wójtem Gminy, Panem Józefem Rysakiem. Najważniejsze tematy poruszane na kwietniowym spotkaniu:

1. Ocena bezpieczeństwa publicznego na terenie gminy. Sprawozdanie przedstawił komendant Komisariatu w Słomnikach oraz strażnik gminny. Ogólnie Policja podsumowując statystyki uważa że na terenie naszej gminy jest dość spokojnie, chociaż interwencje są i to czasami nawet dość poważne. Między innymi ujęto sprawcę włamań do domów. W święta wielkanocne na terenie gminy porządku pilnowało 7 radiowozów. Jednak nikogo nie zatrzymano, młodzież mimo że często po spożyciu alkoholu, to pomysły na "psoty" miało dość przyzwoite (jak wyraził się komendant). Najwięcej zakłóceń porządku (późnonocnych i po spożyciu nadmiernym alkoholu) było w remizach OSP w Stręgoborzycach oraz w Rudnie Górnym.

2. Stan aktualny realizacji inwestycji gminnych w 2013 r.
Tematykę omówił kierownik referatu Andrzej Knapik oraz zastępca wójta, Henryk Jończyk. W szczegółach przedstawiono informacje o inwestycjach:
- budowa wodociągu Złotniki, Wawrzeńczyce,
- dokumentacja na IV etap,
- remonty dróg gminnych i drogi powiatowej (doraźne: uzupełnianie ubytków, doraźna poprawa nawierzchni dróg żużlowych), remonty dróg w ramach usuwania skutków powodzi, drogi rolnicze z dofinansowaniem marszałka województwa
- budowa stref rekreacyjno-sportowych w Pobiedniku Małym, Tropiszowie, Złotnikach, Koźlicy, Dobranowicach oraz w Rudnie Górnym
- wymiana dachu na budynku ośrodka zdrowia w Wawrzeńczycach
- rozbudowa oświetlenia drogowego w Wawrzeńczycach (Hektary, od krajówki pod Pana Dziadonia)
- inwestycje z zakresu konserwacji i utrzymania rowów przydrożnych i śródpolnych.

3. Przygotowania do VI Małopolskiego Święta Warzyw przedstawiła Pani Joanna Murek, dyr. CKiP. W tym roku liderów produkcji warzyw będziemy mieli z Pobiednika Wielkiego. Także w tym roku kosze dla sołectw zakupi CKiP. Gwiazdą wieczoru będzie zespół Weekend.

4. Informacja o realizacji nowej ustawy o utrzymaniu porządku i czystości gminy. Zastępca wójta, Henryk Jończyk omówił sprawy związane z wprowadzenie od 1 lipca 2013 nowej gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy. Wyjaśnił także sposób i potrzebę uregulowania dotychczasowych umów mieszkańców z firmą EKOM i MPO. Przekazał wzory wypowiedzeń takich umów, które mieszkańcy powinni złożyć do EKOM-u najpóźniej na 7 dni przed 30.06.2013, czyli do 23.06.2013. Natomiast do MPO (zgodnie z pismem, które otrzymał Wójt gminy 25 marca 2013) wypowiedzenia można składać do końca czerwca 2013r. MPO deklaruje w piśmie taką możliwość bez żadnych konsekwencji dla mieszkańca wypowiadającego umowę bez dochowania umownego terminu wypowiedzenia.

5. Telewizja cyfrowa. Pani Iwona Kubik przypomniała sołtysom o zaprzestaniu nadawania sygnału analogowe telewizji naziemnej od 20.05.2013r.
Wraz z końcem lipca 2013 roku, w Polsce wyłączone zostaną nadajniki naziemnej telewizji analogowej, co oznacza, że nasze ulubione kanały będziemy mogli oglądać jedynie w technologii cyfrowej DVB-T. Warto przygotować się do tego już teraz i spokojnie skompletować wszystkie potrzebne do odbioru elementy

6. W ramach wolnych wniosków i zapytań poruszane były tematy:
- wystąpienie naszej gminy ze Związku Gmin Wysypisko "Żębocin"
- kontrole wywozu nieczystości stałych i ciekłych
- sprzedaż działek budowlanych
- gmina wyraziła wolę przejęcia zimowego utrzymania dróg powiatowych
- zatrudnieni bezrobotni na prace publiczne i osoby z wyrokami sądowymi (zgłaszanie prac porządkowych przez sołtysów).
- stan aktualny realizacji programu zbierania i utylizacji azbestu (program szwajcarski).


Powrót

Odwiedziło nas już: + Online: +