Gmina sprzedaje działki

Strefy okazały się trafionym pomysłem

INWESTYCJE. Dobranowice, Koźlica, Pobiednik Mały, Rudno Górne, Tropiszów i Złotniki - to kolejne miejscowości w gminie Igołomia-Wawrzeńczyce, gdzie do końca października powstały strefy rekreacyjno-sportowe.
Koszt budowy wszystkich stref oszacowano na ponad 1,4 mln zł. Wyłoniony w przetargu wykonawca, FHU Bud-Ma Maciej Kozik, zaoferował wykonanie całego zakresu prac za kwotę 1.050.000 zł z czego pół miliona złotych stanowi dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Środki te zostały pozyskane w 2012 r dzięki wnioskowi o dofinansowanie projektu złożonemu do Lokalnej Grupy Działania "Korona Północnego Krakowa". W ramach zrealizowanej inwestycji powstały dwa boiska do siatkówki/koszykówki o nawierzchni poliuretanowej (w Rudnie Górnym i Tropiszowie), cztery boiska trawiaste (w Dobranowicach, Koźlicy, Pobiedniku Małym, Złotnikach) oraz dwa place zabaw (w Pobiedniku Małym i Rudnie Górnym). Zakres rzeczowy inwestycji był uzależniony od lokalizacji działki oraz od jej wielkości.
To już kolejne sześć miejscowości w naszej gminie, które będą posiadały takie strefy rekreacyjno-sportowe. W poprzednich trzech latach powstały place zabaw w Wawrzeńczycach dwa (przy Centrum Kultury i Promocji oraz przy przedszkolu), Igołomi dwa (przy remizie OSP i przedszkolu), Odwiślu i Złotnikach. W przyszłym roku planowane są do budowy dwa place zabaw, w Dobranowicach i Koźlicy, a jeżeli pojawią się jeszcze możliwości na pozyskanie unijnych środków finansowych to w planach są strefy rekreacyjne w Stręgoborzycach i Żydowie. Tutaj należy dodać, że WSZYSTKIE te strefy rekreacyjno-sportowe powstały z dofinansowaniem unijnym!
Powrót

Odwiedziło nas już: + Online: +