Gmina sprzedaje działki

Święto Niepodległości w Wawrzeńczycach


Jak co roku, w kościele parafialnym w Wawrzeńczycach, o godz. 10.00 miała miejsce msza święta za ojczyznę. Na mszę św. przybyli parafianie oraz poczty sztandarowe ze szkoły w Wawrzeńczycach oraz poczet sztandarowy OSP Stręgoborzyce i Koła Łowieckiego "Sarenka". Nie zabrakło jak co roku, mimo, że ich co raz mniej, kombatantów. Ich poczet stanął jak zwykle w miejscu honorowym. Po mszy świętej, wszystkie delegacje oraz władze gminy (Wójt-Józef Rysak oraz zastępca-Henryk Jończyk) udali się pod pomnik przy szkole w Wawrzeńczycach. Po złożeniu kwiatów, oddano hołd poległym za naszą małą ojczyznę. Dziekan, ks. Feliks Formas, w homilii zwrócił uwagę na fakt, że obecne czasy są smutne i napawają lękiem o przyszłość kolejnych pokoleń. 125 lat temu walczliśmy o wolność, którą tak bardzo pragneliśmy. Dziś ta wolność przerodziła się w swobodę postępowania. Dziś wolność oznacza wolny wybór we wszystkim co robimy i myślimy. Po I Wojnie Światowej liczyła się swoboda działania ale był szacunek dla drugiego człowieka i zasad naszej religii. Dziś słyszymy o wnioskach dotyczących wyrzucenia krzyża z sali sejmowej oraz z innych miejsc publicznych. Jest to bardzo wyraźna oznaka demoralizacji społeczeństwa polskiego oraz odejście od zasad wiary na rzecz konsumpcji i pogoni za luksusem. Jednakże, jest to niewłaściwe pojmowanie wolności. Bo wolność nie oznacza, że można robić co się chce i kiedy się chce. Wolność to umiłowanie najbliższej ojczyzny. Wolność to poszanowanie godności drugie człowieka. Ksiądz Dziekan podziękował wszystkim przybyłym na mszę za ojczyznę i prosił o poszanowanie tej wolności, którą otrzymaliśmy od naszych ojców i dziadków.


Odwiedziło nas już: + Online: +