Gmina sprzedaje działki

Oddanie do użytku I części III Etapu Wodociągowania Gminy


W dniu 18 października 2013 roku odbyło się oficjalne oddanie do użytku I części III Etapu Wodociągowania Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce. Inwestycja współfinansowana była ze środków Unii Europejskiej w ramach działania "Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Wartość dofinansowania wyniosła 932.815,00zł. W uroczystościach wzięli udział: Wykonawca Pan Mieczysław Kapusta firma Aqvedukt-Eko, Kierownik budowy Pan Bogdan Gołąb, przedstawiciele rady Gminy z przewodniczącym Panem Stefanem Nawrotem na czele, Wójt Gminy Pan Józef Rysak oraz sołtysi miejscowości Wawrzeńczyce i Złotniki. Na placu przy remizie OSP Złotniki nastąpiło uroczyste przecięcie wstęgi oraz symboliczne odkręcenie wody z hydrantu. Następnie wszyscy udali się do budynku Centrum Kultury i Promocji w Wawrzeńczycach, gdzie Wójt Gminy Józef Rysak podziękował, w imieniu Samorządu Gminy oraz mieszkańców wsi Złotniki i Wawrzeńczyce, Wykonawcy oraz Kierownikowi budowy za zaangażowanie i rzetelną współpracę przy realizacji zadania. Do podziękowań dołączyli się radni oraz sołtysi, reprezentujący miejscowości przyłączone do sieci wodociągowej w ramach III Etapu. Również przedstawiciele firmy Aqvedukt-Eko podziękowali mieszkańcom, władzom Gminy oraz pracownikom Urzędu za owocną współpracę. Uroczystość zakończyła się spotkaniem integracyjnym oraz poczęstunkiem.Powrót
Odwiedziło nas już: + Online: +