Gmina sprzedaje działki

Podziękowania od Warsztatu Terapii Zajęciowej w Pobiedniku Małym


W imieniu uczestników i pracowników Warsztatu Terapii Zajęciowej w Pobiedniku Małym oraz całego Chrześcijańskiego Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych Ich Rodzin i Przyjaciół „Ognisko” serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy mieli jakikolwiek wkład w organizację IV Pikniku Integracyjnego w Pobiedniku Małym.
Dziękujemy przede wszystkim panu Józefowi Rysakowi – wójtowi gminy Igołomia – Wawrzeńczyce, panu Henrykowi Jończykowi – zastępcy wójta oraz całemu Urzędowi Gminy, pani Joannie Murek oraz opiekunom i młodzieży z Centrum Kultury i Promocji w Igołomi - Wawrzeńczycach, panu Tadeuszowi Tacikowi, sołtysowi Pobiednika Małego, panu Stefanowi Nawrotowi – przewodniczącemu Rady Gminy i Gminnemu Kołu Ligi Obrony Kraju, panu Władysławowi Kusińskiemu – wiceprzewodniczącemu Rady Powiatu i dyrektorowi Oddziału Banku Spółdzielczego w Wawrzeńczycach w jednej osobie, Kołom Gospodyń Wiejskich Gminy Igołomia – Wawrzeńczyce, pani Dorocie Ryńcy – Ropek, panu Marcinowi Koceniakowi oraz młodzieży z Gimnazjum w Igołomi, panom Janowi Dzięga i Tadeuszowi Bracha oraz Ochotniczym Strażom Pożarnym z Pobiednika Małego, Tropiszowa oraz Wawrzeńczyc, Stowarzyszeniu Miłośników Pojazdów Historycznych, panu Tadeuszowi Porębie i Orkiestrze Dętej Hejnał z Igołomi, Rodzinom uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej w Pobiedniku Małym, panu Markowi Bartkiewiczowi i Gminnej Spółdzielni Samopomoc Chłopska w Wawrzeńczycach, pani Barbarze Szałkowicz – Dziób – kierownikowi Gminnego Ośrodka Zdrowia w Igołomi oraz pani Halinie Jamborskiej, panu Pawłowi Marsowi, pani Marii Kotyzie, wolontariuszom z firmy STATE STREET International Poland Ltd sp. z o o, oraz zespołowi Pora wiatru. Dziękujemy również firmom: Grupa Maspex Wadowice, Roleski sp.j., Szkla.com, Bank CITI Handlowy, Pharma C Food, Active-Pack, AGM Concert Service, Compendium.


Powrót

Odwiedziło nas już: + Online: +